Huisregels

Om een bezoek aan het Drakenbootfestival voor iedereen een leuke dag te laten zijn, gelden een aantal “huisregels” op het hele festivalterrein. Je vindt ze hieronder!

 

Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen
Legitimatie op verzoek van de organisatie is voor een ieder verplicht. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geef je aan mee te zullen werken aan onderzoek aan kleding en tassen op verzoek van de organisatie. Wie geen medewerking verleent aan de controle van kleding, tassen of fouilleren, kan de toegang worden ontzegd.

 

 Geen eigen consumpties, glas en blik

Eigen drink-/etenswaren als mede glas, blik en plastic flessen zijn verboden.

Geen alcoholverkoop aan personen onder 18 jaar
Iedereen onder 18 jaar, dient zich te legitimeren om alcoholhoudende dranken te kunnen kopen bij de barren. Kan men niet aantonen dan men 18 jaar of ouder is, wordt hem/haar geen alcoholhoudende dranken verkocht.

 

 Wildplassen verboden

Het is verboden te wildplassen op of in de omgeving van het festivalterrein. Er zijn voldoende toiletten.

 

Geen drugs
Het gebruik en in het bezit hebben van, alsmede handel in soft- en/of harddrugs is verboden.

 

Geen wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen
Wapens genoemd in de wet wapens en munitie alsmede vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen zijn niet toegestaan. Eventuele andere gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de beveiliging.

 

Geen verkoop en promotie van goederen en/of diensten
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Kiwanis goederen en/of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op of rond het festivalterrein. 

 

Geen ongewenst gedrag
Crowdsurfen, vechten, geweldpleging, diefstal, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, provocatie, discriminatie, mishandeling, intimidatie, jezelf en of anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan, overig is ter beoordeling van de beveiliging.

 

Ontzegging toegang
De organisatie kan personen de toegang tot het festivalterrein ontzeggen, zonder opgave van reden.

 

Toestemming publicaties
Door betreden van het terrein geeft u toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en filmmateriaal te gebruiken voor publicatiedoeleinden.

 

Geen fietsen
Er worden geen fietsen en gemotoriseerd verkeer toegelaten op het festivalterrein.

Geen clubgerelateerde uitingen
Het is niet toegestaan clubgerelateerde uitingen te dragen of mee te nemen naar het festivalterrein. 

 

Strafbare feiten
Bij strafbare feiten word je ten alle tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

 

Klachten
Wanneer je klachten hebt van welke aard dan ook, meld deze dan direct bij het Informatiepunt.

 

Aansprakelijkheid
De organisatoren, optredende artiesten, hun agenten en aangestelde crew kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel, verlies en diefstal, ongevallen of gehoor- en/of gezondheidsproblemen ten gevolge van de geluidssterkte. Indien het evenement niet kan plaatsvinden buiten de wil om van Stichting Kiwanis Fondsenwerving zal zij niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor terugbetaling van reservatie en/of reservatiekosten noch voor reeds gedane kosten (bijvoorbeeld:trein, bus, hotelkosten,…). 

 

Overige bepalingen
Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.

Dit festivalreglement is van toepassing op een ieder die aanwezig is op het festivalterrein van het Drakenbootfestival. Door aanwezig te zijn op het festivalterrein geef je aan dat je je zult conformeren aan de regels gesteld in dit festivalreglement.

Zaken die niet zijn toegestaan op het festivalterrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.